Una altre possibilitat que tens per ajudar-nos és fer de casa d'acollida. Les cases d'acollida són aquelles que acullen temporalment, un breu període de temps, els gats que necessiten atenció médica, prendre algun medicament que al carrer no els hi podem donar, gats que s'estant recuperant d'alguna operació o que están en adopció esperant la seva casa definitiva.

Les cases d'acollida fan una labor molt important ja que són el pont entre el carrer i la casa definitiva. A més a més, Progat Figaró es fa càrrec de tot el cost que comporta (pinso, medicaments...) durant la seva estada a casa teva.

Si vols fer de casa d'acollida, l'unic que necessites es tenir una habitació per poder acollir el gat, acollint-lo li pots salvar la vida, i li dones l'oportunitat de que l'adoptin.

Siguis casa d'acollida i salva una vida!

Que necesito per se casa d'acollida

Per ser casa d'acollida només necessites una habitación on quedarse el gat. Nosaltres et proporcionem tot el que l'animal necessita: pinso, menjadora, sorral, llitet...

Totes les despeses del gat son a càrrec de Progat Figaró, tu només has de deixarlo quedarse a casa teva durant un breu periode de temps.